Main Page

From The Zilahy Wiki
Jump to navigation Jump to search

เงาะเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย เนื่องจากมีรสชาติที่หวานอมเปรี้ยวและกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปลูกเงาะมากที่สุดในโลก โดยมีพื้นที่ปลูกเงาะกว่า 1 ล้านไร่ ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้

สวนผลไม้เงาะเป็นสถานที่ที่รวบรวมเงาะไว้มากมาย นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปเที่ยวชมสวนผลไม้เงาะเพื่อชมความสวยงามของสวนเงาะและลิ้มลองรสชาติของเงาะสด ๆ จากต้น

ขั้นตอนการปลูกเงาะ

การปลูกเงาะสามารถทำได้ทั้งแบบปลูกในแปลงดินและปลูกในกระถาง ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่มี หากมีพื้นที่จำกัด การปลูกเงาะในกระถางก็เป็นทางเลือกที่ดี

ขั้นตอนการปลูกเงาะในแปลงดิน

เตรียมดิน ดินสำหรับปลูกเงาะควรมีอินทรียวัตถุสูง ระบายน้ำได้ดี ดินร่วนปนทรายหรือดินร่วนเหนียวเป็นดินที่เหมาะสมสำหรับปลูกเงาะ หากดินมีสภาพไม่ดี ควรปรับปรุงดินโดยการใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักก่อนปลูกเงาะ

เตรียมต้นกล้า ต้นกล้าเงาะที่ดีควรเป็นต้นกล้าที่แข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นโรค ไม่มีแมลงรบกวน

ปลูกเงาะ

ขุดหลุมปลูกให้มีขนาดเหมาะสมกับขนาดของต้นกล้า

นำต้นกล้าลงปลูกในหลุม กลบดินให้แน่น

รดน้ำให้ชุ่ม

ขั้นตอนการปลูกเงาะในกระถาง

เลือกกระถางที่มีขนาดเหมาะสมกับขนาดของต้นกล้า

ใส่ดินลงในกระถางให้เต็ม

นำต้นกล้าลงปลูกในกระถาง กลบดินให้แน่น

รดน้ำให้ชุ่ม

การดูแลรักษา

การดูแลรักษาเงาะที่สำคัญ ได้แก่ การรดน้ำ ใส่ปุ๋ย และกำจัดวัชพืชการให้น้ำ เงาะต้องการน้ำอย่างสม่ำเสมอ โดยควรให้น้ำอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง หากอากาศร้อนจัด ควรให้น้ำ 2-3 ครั้งต่อวัน

การใส่ปุ๋ย เงาะต้องการปุ๋ยเพื่อเจริญเติบโต ควรใส่ปุ๋ยบำรุงดินอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ปุ๋ยที่เหมาะสมสำหรับปลูกเงาะ ได้แก่ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยเคมี

การกำจัดวัชพืช วัชพืชเป็นศัตรูพืชที่สำคัญของเงาะ ควรกำจัดวัชพืชเป็นประจำ โดยถอนวัชพืชออกให้หมด

การเก็บเกี่ยว เงาะพร้อมเก็บเกี่ยวเมื่อผลเงาะมีสีเหลืองอมส้ม เปลือกเริ่มแตกเป็นรอย

โรคและแมลงศัตรูพืช เงาะอาจพบโรคและแมลงศัตรูพืชได้ เช่น โรคใบไหม้ โรคราน้ำค้าง โรคผลเน่า เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟ แมลงหวี่ขาว เป็นต้น หากพบโรคและแมลงศัตรูพืช ควรรีบแก้ไขโดยเร็ว

เคล็ดลับการปลูกเงาะให้ได้ผลดี

ควรเลือกพื้นที่ปลูกเงาะที่มีแสงแดดส่องถึงอย่างน้อย 6 ชั่วโมงต่อวัน

ควรปลูกเงาะในดินที่ระบายน้ำได้ดี

ควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน

ควรใส่ปุ๋ยบำรุงดินอย่างสม่ำเสมอ

ควรกำจัดวัชพืชเป็นประจำ

ควรหมั่นตรวจดูเงาะเป็นประจำเพื่อสังเกตปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืช

หากปฏิบัติตามขั้นตอนและเคล็ดลับข้างต้น ก็สามารถปลูกเงาะให้ได้ผลดีและได้เงาะสด ๆ รับประทานเอง

สายพันธุ์เงาะ

เงาะมีหลากหลายสายพันธุ์ ที่นิยมปลูกในประเทศไทย ได้แก่

เงาะโรงเรียน เป็นสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากมีรสชาติที่หวานอมเปรี้ยวและกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์

เงาะสีชมพู เป็นสายพันธุ์ที่มีเปลือกสีชมพูอมม่วง เนื้อมีสีเหลืองทอง รสชาติหวานอมเปรี้ยว

เงาะระยอง เป็นสายพันธุ์ที่มีรสชาติหวานอมเปรี้ยว เนื้อแน่น

เงาะจันทบุรี เป็นสายพันธุ์ที่มีรสชาติหวานอมเปรี้ยว เนื้อกรอบ

ประโยชน์ของเงาะ

เงาะเป็นผลไม้ที่มีวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิด เช่น วิตามินซี วิตามินเอ โพแทสเซียม แคลเซียม เป็นต้น มีประโยชน์ต่อร่างกายดังนี้

ช่วยบำรุงผิวพรรณ

ช่วยป้องกันโรคหวัด

ช่วยบำรุงสายตา

ช่วยบำรุงกระดูกและฟัน

ช่วยป้องกันโรคมะเร็ง

เงาะเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย หากรับประทานเงาะเป็นประจำ จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและสุขภาพดี

รั้วสวน